Specify product selection
Variant does not exist

20 €

Česká Národní Banka

Pamětní stříbrná mince Jan Blahoslav More

Product code: P00217-2Shipping and Payment

Stříbrná mince 200 Kč 2023 Jan Blahoslav

Emise: 15. 2. 2023

Ag 925/1000

Jan Blahoslav
(20. 2. 1523 Přerov – 24. 11. 1571 Moravský Krumlov)
Biskup Jednoty bratrské, pedagog, teolog, spisovatel, překladatel, historik, jazykovědec,
muzikolog, diplomat. Výraznou stopu zanechal v několika oblastech:
VZDĚLÁNÍ: Vzdělání považoval za významnou hodnotu pro lidský život. To své započal
ve škole Jednoty bratrské v Přerově a rozvinul na celkem čtyřech významných evropských
(protestantských) univerzitách. Během života jej zhodnotil jednak ve službě církvi a jednak
jako vnímavý pedagog, který do bratrského školství vnesl prvky, na něž později navázal
slavnější J. A. Komenský. Například smysl pro detail, spojení teoretického a praktického
života, rozvoj rodného jazyka či důraz stejnou měrou na dobrý charakter žáka jako na
vysokou kvalitu vědomostí. S Komenským se shodovali i v názoru, že vzdělání má být
komplexní a nemá být odtrženo od Boha. Ne náhodou se Blahoslavovi svěřená škola pro
bratrský kněžský dorost v Ivančicích stala významným a vysoce odborným ústavem, a ne
náhodou Blahoslav získal zájem o české bratrské školství mezi šlechtou i měšťanstvem. Kvůli
vzdělání se Blahoslav neváhal pustit i do střetu se starším biskupem Jednoty Janem Augustou,
který učenost v církvi odmítal.
LITERÁRNÍ A JAZYKOVĚDNÁ AKTIVITA: Rozvíjela se v návaznosti na Blahoslavovu
roli v církvi a pedagogickou činnost. Vydal dvě slavné sbírky duchovních písní (Šamotulský
a Ivančický kancionál), dále odborníky až do dnešních dnů ceněný spis Musica, kde mimo
jiné vyložil pravidla časoměrného verše pro český jazyk. Jako první v historii pak přeložil
Nový zákon přímo z řečtiny a podnítil tak vznik Bible Kralické. Během toho sepsal celou
gramatiku mateřského jazyka (Gramatika česká), bez které by překlad takového rozsahu ani
nebyl možný. Věřil, že když už se něco dělá, má se to dělat s nejvyšší možnou kvalitou. Je
autorem prvního českého slabikáře. Coby archivář a písař pracoval na kronice Jednoty
bratrské (Akta Jednoty bratrské), dokumentoval život bratrských kněží, vydal nemálo spisů
k vnitřní výchově církve i její vnější obhajobě. Nepřekvapí tedy, že se zasloužil o vybudování
bratrské tiskárny.
ŽIVOT CÍRKVE: Přestože se dožil pouhých 48 let, znamenal pro Jednotu mnoho. Roku
1553 byl v Přerově vysvěcen na kněze, roku 1557 se stal jedním z biskupů Jednoty. Velmi mu
ležel na srdci zdravý vnitřní život církve, přičemž kladl zvláštní důraz na aktivní přítomnost
Božího slova. Proto také překlad bible, sbírky písní či teologické spisy. Zadruhé se intenzivně
věnoval vztahům Jednoty s okolím. Jako opravdový učenec s obrovským rozhledem,
zkušenostmi a nadáním dobře argumentovat se stal obhájcem Jednoty, jejím mluvčím a
vyslancem. Pro svou smířlivost působil často jako prostředník. Diplomatické cesty jej vedly
k představitelům dalších církví, k vrchnosti, dokonce jednal se samotným císařem
Maxmiliánem. Dosáhl například toho, že císař bratřím umožnil pokojně (bez pronásledování)
se usadit v Polsku. Blahoslavovým velkým cílem bylo porozumění s ostatními církvemi při
současném zachování osobitosti Jednoty bratrské.
Jan Blahoslav byl moudrým a vskutku renesančním člověkem, který odpovídal tomu, co
Komenský později popsal jako pomyslný standard pedagoga i člověka.

Zdroj: ČNB

Parameters
Weight 13g
Year 2023