Specify product selection
Variant does not exist

104,50 €

Česká Národní Banka

Pamětní stříbrná mince Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros More

Product code: ČNBAg134Shipping and Payment

Stříbrná mince 500Kč 2021 Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros

Emise: 9. 6. 2021

Ag 925/1000

PARNÍ LOKOMOTIVA ŠKODA ŘADY 498 ALBATROS
Po druhé světové válce muselo ministerstvo železnic řešit vzrůstající zatížení rychlíků
a potřebu zkrácení jízdních dob. Proto objednalo v roce 1945 u Škodových závodů v Plzni
40 rychlíkových lokomotiv řady 486.0. Tyto lokomotivy byly naší nejvýkonnější
předválečnou konstrukcí, ale po válce již poněkud zastaralé konstrukce, protože v té době zde
byly již zkušenosti z vývoje parních lokomotiv ve světě, zvláště v USA a ve Francii.
Proto se do objednávky nových lokomotiv promítly nové poznatky, jak v oblasti konstrukce,
tak i technologie, které měly přispět ke zvýšení výkonu, zhospodárnění provozu a zlepšení
podmínek práce lokomotivních čet. Nejdůležitější změnou však byl zásah do designu
lokomotivy. Na základě studie akademického malíře Viléma Kreibicha byl kotel umístěn výše
a celková architektura lokomotivy byla tím změněna. Navíc barevné provedení bylo v duchu
naší trikolóry s tím, že celá lokomotiva byla švestkově modrá, s hnědočerveným pojezdem
a červenými dvojkolími, střecha stanoviště byla bílá a to vše doplňoval stříbrný pruh přes
celou lokomotivu. Právě díky tomuto nátěru dostaly lokomotivy přezdívku „Albatros„.
Výrobu těchto 40 lokomotiv uskutečnily Škodovy závody během roku 1946.
Lokomotivy byly trojčité, jejich výkon je 2600 koní, délka přes 25 m, celková váha 175 tun
a max. rychlost 120 km/h. Při zkušebních jízdách dosahovaly rychlosti přes 140 km/hod.
K lokomotivám byly dodány nové svařované tendry řady 935.0. Vzhledem k tomu,
že lokomotivy mají větší hmotnost na hnací nápravy (až 18,3 t) a vyšší rychlost, dostaly
řadové označení 498.0.
Celá dodávka čtyřiceti lokomotiv byla převzata Československými státními drahami během
roku 1947. Zpočátku byly nasazeny na rychlíkovou dopravu ve výtopnách Praha-Masarykovo
nádraží, Přerov, Nový Bohumín a Bratislava. Jejich nasazení do provozu přišlo včas
a pomohlo řešit stále se zvyšující zátěže rychlíků a také jejich počty. Záhy se rozšířily
i do další dep, tak jak postupovala elektrizace ve druhé polovině padesátých let a také
s příchodem ještě dokonalejší řady 498.1 v počtu 15 lokomotiv.
Během provozu byly ještě modernizovány a to hlavně dosazením mechanických přikladačů,
výfukové dyšny Kylchap, varníku apod., které přispěly ke zhospodárnění provozu a zvýšení
spolehlivosti těchto krásných a výkonných strojů. Změnil se i vzhled dosazením nových
a větších kouřových deflektorů, zvláště u nižších čísel.
V dalších letech se s postupem elektrizace rozšířily do dep Plzeň, Děčín, Tábor, České
Budějovice, Leopoldov atd. Na konci šedesátých let došlo u některých strojů k obnově jejich
původních krásných modrých nátěrů zvláště v depech Plzeň a Tábor. Plzeňské modré
Albatrosy jsme mohli na přelomu šedesátých a sedmdesátých let vidět na Pražském hlavním
nádraží, jak majestátně stojí v čele Západního expresu. K jejich vyřazování v důsledku
motorizace a elektrizace docházelo od roku 1969 a skončilo v roce 1976.
Během svého provozu odvedly „Albatrosy„ kus poctivé práce, mnohé stroje najely za svůj
lokomotivní život přes dva miliony kilometrů a patří k těm nejkrásnějším parním
lokomotivám u nás, ale i ve světě. Zůstanou chloubou našeho vyspělého strojírenství a jsou
vrcholem designu v parních lokomotivách.
Pro budoucí generace se z řady 498.0 zachovaly dva stroje, a sice 498.014, který je majetkem
Národního technického muzea jako neprovozní exponát a stroj 498.022, který je majetkem
Českých drah a nyní je ozdobou železničního muzea Českých drah v Lužné u Rakovníka.
Donedávna byl Albatros 498.022 provozní lokomotivou při vedení nostalgických vlaků
Českých drah a v budoucnu se snad dočkáme jeho opětovného zprovoznění, které je velmi
nákladné a technicky náročné.
Text: Ing. Jindřich Rachota

(Zdroj: ČNB)

Parameters
Weight 25g
Year 2021