Specify product selection
Variant does not exist

0 €

Česká Národní Banka

Čtvrtá mince ze série Městských památkových rezervací - město Kroměříž More

Product code: P00235-2Shipping and Payment

Zlatá mince 5000 Kč 2023 Kroměříž

Náklad: zatím neznámý

Au 999/1000

Městská památková rezervace Kroměříž
Historické jádro města Kroměříže bylo prohlášeno za městskou památkovou rezervaci (MPR)
výnosem ministerstva kultury v roce 1978. Dalším krokem bylo v roce 1984 vyhlášení
ochranného pásma historického jádra. Cílem bylo umožnit orgánům památkové péče
ovlivňovat stavební činnost, která by mohla mít negativní dopad na historické objekty
v centru města. Od roku 1992 se pak Kroměříž zapojila do Programu regenerace Městských
památkových rezervací a Městských památkových zón.
Centrem MPR Kroměříž je Velké náměstí, zhruba čtvercová plocha, jejíž severní roh uzavírá
kroměřížský zámek a jižní tvoří radnice se sídlem městského úřadu. Velké náměstí spolu
s přilehlými ulicemi a uličkami tvoří původní historické jádro města s neopakovatelným
kouzlem a atmosférou. Jde o centrum města, které historicky vymezovalo opevnění tvořené
městskými hradbami. Část městských hradeb (i ony jsou součástí MPR) se dochovala spolu
s jednou ze tří městských bran – Mlýnskou bránou navazující na místní zámek.
Historie města Kroměříže je odjakživa spjata s církví, období největšího rozvoje a rozkvětu je
spojeno s olomouckými biskupy a arcibiskupy. V rámci MPR stojí také tři nejvýznamnější
kroměřížské církevní stavby – kostel sv. Mořice, kostel sv. Jana Křtitele a kostel Nanebevzetí
Panny Marie, jejichž věže tvoří dominanty města. Kostelní věže v panoramatu Kroměříže
doplňuje také radniční věž s neobvyklými dvouciferníkovými hodinami umístěnými do všech
světových stran, budova radnice je rovněž součástí MPR. Dále do ní mimo jiné patří budova
Nadsklepí (zde sídlí kino), budova Justiční akademie, pivovar Na Kopečku, měšťanské domy
na náměstí i v okolních ulicích, např. komplex kanovnických domů v Jánské ulici, domy
v dříve židovské části města, budovy arcibiskupského gymnázia, dřívější piaristická kolej,
gymnázium a další.
Součástí MPR Kroměříž jsou také další stavby a sochařská díly – Mariánský sloup se sochou
Panny Marie na Velkém náměstí, sloup Nejsvětější trojice na Riegrově náměstí, kašny
na Velkém, Milíčově a Riegrově náměstí.
Do MPR Kroměříž patří rovněž Arcibiskupský zámek v Kroměříži a obě zahrady –
Podzámecká a Květná. Zámek je dvoupatrová renesanční budova čtyřúhelníkového půdorysu
s půdním polopatrem a hranolovou věží. Dnes je Arcibiskupský zámek lákavý pro turisty
především díky zámecké galerii (mimo jiné s Tizianovým obrazem Apollo a Marsyas), věži
s 206 schody a vyhlídkou do širokého okolí, originální sale terreně a reprezentačním sálům,
které rádi využívají čeští i zahraniční filmaři. Součástí zámeckého komplexu je Podzámecká
zahrada vybudovaná v 16. století. Původně zelinářská a ovocnářská zahrada se postupně
proměnila v park se dvěma stovkami vzácných stromů, se sítí vodních kanálů a rybníků,
s originálními stavbami, zookoutkem i volně chovanými zvířaty. Květná zahrada, zvaná též
Libosad, byla zřízena za hradbami města v polovině 17. století pro odpočinek a pobavení
tehdejší šlechty. Na 16 hektarech byla vystavěna pozdně renesanční italská zahrada,
která přechází k francouzskému barokně klasicistnímu typu. V roce 2014 tu skončila rozsáhlá
a nákladná rekonstrukce, jež podobu zahrady vrátila do období druhé poloviny 17. století.
V roce 1998 byl komplex kroměřížského zámku a zahrad zapsán na Seznam světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
V posledních několika letech prošly některé objekty v MPR významnou a výraznou obnovou.
Byly zrekonstruovány morové sloupy na Velkém a Riegrově náměstí včetně sochařské
výzdoby, postupnou rekonstrukcí prochází komplex kanovnických domů v Jánské ulici
a budova Nadsklepí na Milíčově náměstí. Obnova se týká také domů v soukromém vlastnictví
nebo církevních objektů a město se na ní podílí jak v rámci svého rozpočtu,
tak i prostřednictvím dotací ministerstva kultury určených právě pro městské památkové
rezervace. Díky tomu město Kroměříž vyhrálo krajské kolo soutěže Historické město roku
2021 a postoupilo do celostátního kola, jehož výsledky budou k dispozici v dubnu.

(Zdroj:ČNB)

Parameters
type PROOF, Standard
Weight 1/2 Oz (15,55g)